Go to top

Onze Diensten

Doorlichten van personen (moraliteitsonderzoek)

Tijdens een moraliteitsonderzoek onderzoeken wij zowel de betrouwbaarheid, integriteit, professionele achtergrond, alsook het levenspad van een welbepaald individu.  Hiervoor doorzoeken we open bronnen & kunnen we eventueel een buurtbevraging opzetten of interviews afnemen – steeds in samenspraak met de klant/opdrachtgever.

Bijvoorbeeld: U stelt zich vragen bij de achtergrond van uw schoonzoon, of heeft een vermoeden dat dochterlief drugs gebruikt.

Diefstal, inbraak & ontvoering

Diefstal en inbraak/binnendringen van privaat domein: is jammergenoeg veel voorkomend. Het is van belang om politie te verwittigen. Op basis van een aanvullend buurtonderzoek en gesprekken kunnen we u helpen om informatie en materiaal te verkrijgen en helpen om verdwenen goederen, geld of juwelen op te sporen… Ook om de daaruit voortgevloeide strubbelingen, verdachtmakingen of onderlinge spanningen op te lossen met huisgenoten of huispersoneel.

Ontvoering van huisdieren nemen we ook ter harte. Ontvoering van personen kadert veelal in het opsporen van vermiste of verdwenen personen.

Hoederecht & alimentatie

Een scheiding is en blijft een pijnlijke zaak. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Het is daarom belangrijk dat er afspraken zijn en dat  deze ook worden nageleefd door beide partijen. Zodoende worden frustraties weggenomen en pijnlijke situaties vermeden.

 • Hoederecht: Bij hoederecht is het in de eerste plaats de bedoeling om de gemaakte afspraken te respecteren.
  Dit begint bij de opgelegde bezoektijden.
  Ook bij vermoedens ivm verwaarlozing, psychische en/of  fysieke mishandeling door ouders of verzorgers, kunnen wij een onderzoek instellen.
  Tijdens hoede- of bezoekrecht voeren wij observaties uit en leveren het nodige bewijsmateriaal aan.
 • Alimentatie:  Of “onderhoudsgeld. Dit is een vergoeding of compensatie  die dient betaald te worden aan de ex-partner en/of kind.
  Wij verrichten onderzoek en verzamelen op correcte wijze informatie dat dient als bewijs om al dan niet onterechte alimentatie aan te vechten.

Opsporen vermiste of verdwenen personen

Parentale ontvoering: een kind wordt ontvoerd door de ex-partner zonder toestemming – we werken zowel in binnen- als buitenland, al dan niet in combinatie met vergunde privé-detectives ter plaatse.

Ook bij een “onrustwekkende” verdwijning, kunnen wij, parallel aan het politieonderzoek, opsporingen uitvoeren in  binnen- en buitenland. Bedenk wel dat soms mensen er zelf voor kiezen om zonder spoor te vertrekken. Het is vaak in hun eigen belang om hen terug te vinden.

Ook kunnen we u helpen om een familielid of vroegere vriend opnieuw op het spoor te komen…

Relationele problemen, stalking & huishoudelijk geweld

 • Relationele problemen(overspel,…):
  Twijfelt u aan de oprechtheid van uw partner? Sinds 1987 is overspel geen strafbaar feit meer. Doch de vaststelling ervan heeft wel degelijk nog invloed op gerechtelijke uitspraken omtrent vermogensverdeling en/of alimentatieregeling. Bovendien kunnen deze vaststellingen de gerechtelijke procedure aanmerkelijk versnellen. Bij dit onderzoek krijgt u duidelijkheid op uw vragen en vermoedens.
 • Stalking(pesterijen):
  Wordt uw rust en/of veiligheidsgevoel ernstig verstoord door bekende of onbekende personen?
  Onze taak bestaat uit het identificeren van uw belager of stalker en het verzamelen van feitenmateriaal met het oog op eventueel gerechtelijke stappen.
 • Huishoudelijk geweld:
  Is Mevrouw van de trap gevallen? Of tegen een kast gelopen? Wat binnenskamers gebeurt is vaak moeilijk aan te tonen. Wij verzamelen bewijsmateriaal zodat het slachtoffer hiermee de nodige gerechtelijke stappen kan ondernemen.

Wij behandelen elke zaak met de nodige discretie en met respect voor u en uw omgeving.